Campeonato Brasileiro de Balonismo 2020 – Boituva – Classificação geral

&nbsp 33º Campeonato Brasileiro de Balonismo
Totals for Tasks 1 thru 23 created: 19/09/21
Boituva/SP &nbsp 17:09:37
&nbsp #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
&nbsp 3DT FIN JDG JDG GBM FON PDG JDG XDD FON
&nbsp #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20
&nbsp JDG FIN JDG XDD JDG HWZ JDG ELB FIN JDG
&nbsp #21 #22 #23
Rank # Pilot From Total JDG XDD JDG &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
1 11 PAULO, MARCOS 18020 848 838 675 888 961 928 992 214 800 1000
&nbsp 702 971 969 1000 899 994 757 888 179 991
&nbsp 393 740 393 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
2 2 TOSTES, FILIPE 17724 537 810 429 1000 950 902 998 864 800 393
&nbsp 751 863 393 685 977 1000 429 933 1000 971
&nbsp 802 443 794 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
3 10 PASCOALINO, FABIO 16307 536 805 790 867 877 928 107 286 800 981
&nbsp 950 992 876 500 827 983 1000 751 357 536
&nbsp 794 443 321 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
4 3 KALOUSDIAN, MARKUS 16029 544 823 849 703 607 732 940 712 800 321
&nbsp 950 789 823 161 870 795 624 897 639 641
&nbsp 250 686 873 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
5 9 MACEDO, WARLEY 15676 321 765 848 986 910 889 143 143 800 955
&nbsp 718 918 891 393 321 982 321 791 569 1000
&nbsp 429 650 933 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
6 15 PINHO, LAIS 14449 719 321 570 500 407 214 500 464 800 770
&nbsp 214 536 593 903 950 830 947 500 627 641
&nbsp 1000 443 1000 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7 12 JUSTO, JOÃO VITOR 14232 743 357 739 563 725 928 921 703 800 214
&nbsp 702 549 339 429 829 725 909 907 143 321
&nbsp 71 1000 615 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
8 4 SILVESTRE, LUIS 14224 1000 561 804 214 407 536 286 179 800 857
&nbsp 536 339 500 960 840 961 143 952 568 447
&nbsp 958 443 933 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
9 25 POMPERMAIER, GIOVANI 14183 357 699 250 905 785 429 393 357 800 536
&nbsp 851 979 980 680 429 536 656 788 839 847
&nbsp 107 730 250 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
10 8 HOFFMANN, MURILO 13947 783 429 464 634 680 250 464 536 800 862
&nbsp 107 107 927 629 850 576 919 536 621 447
&nbsp 628 829 869 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
11 27 FERREIRA, MAURÍCIO 13932 393 914 71 321 407 286 1000 989 800 761
&nbsp 321 1000 337 846 250 286 854 429 796 847
&nbsp 982 443 599 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
12 6 PASSOS, FABIO 13673 567 107 760 250 407 752 321 321 800 969
&nbsp 500 500 745 880 464 698 896 586 429 855
&nbsp 923 443 500 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
13 5 TOZZI, AMARILDO 13636 682 500 393 840 876 393 783 917 800 782
&nbsp 1000 286 214 464 179 179 393 1000 863 375
&nbsp 321 654 742 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
14 7 GONÇALVES, RENATO 13185 214 1000 286 643 407 967 816 744 800 250
&nbsp 393 677 143 161 752 932 817 393 464 918
&nbsp 822 443 143 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
15 19 AVELINO, CAIO 13180 71 214 536 464 407 784 989 1000 1000 674
&nbsp 71 827 880 826 500 500 782 321 785 641
&nbsp 286 443 179 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
16 28 MORALES, RONALDO 13023 935 179 179 497 969 961 214 250 800 992
&nbsp 586 393 632 694 757 393 811 464 286 588
&nbsp 536 443 464 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
17 18 MARQUES, RODRIGO 12602 553 940 214 998 834 804 764 703 800 107
&nbsp 464 716 1000 720 864 464 107 179 71 107
&nbsp 214 443 536 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
18 22 NENOV, FEODOR 12359 464 286 576 865 407 1000 250 500 800 357
&nbsp 429 214 536 357 1000 429 750 822 767 286
&nbsp 464 443 357 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
19 13 PIRES, FELIPE 11844 179 981 802 536 407 125 951 693 800 179
&nbsp 286 179 107 286 357 321 500 902 500 693
&nbsp 883 443 734 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
20 1 KALOUSDIAN, RUBENS 11758 728 464 357 179 407 660 630 682 800 286
&nbsp 867 464 286 321 143 214 357 1000 664 500
&nbsp 892 643 214 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
21 14 PINHO, RENI 11254 500 631 500 429 625 321 357 393 800 721
&nbsp 143 790 179 161 946 357 536 357 250 179
&nbsp 672 443 964 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
22 17 CHEMIN, MAURO 10550 250 486 950 236 407 357 429 429 800 673
&nbsp 179 339 976 763 214 250 464 143 107 250
&nbsp 179 681 988 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
23 16 ANTUNES, HOMERO 10444 546 393 380 393 407 500 179 107 800 143
&nbsp 851 429 917 536 393 882 250 89 536 375
&nbsp 0 675 663 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
24 20 ALMUDIM, CRISTIANO 10343 286 250 107 143 407 464 918 978 800 500
&nbsp 917 143 261 161 536 107 214 286 214 940
&nbsp 839 443 429 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
25 24 AVELINO, GILSON 9868 429 708 321 357 407 125 536 989 800 464
&nbsp 553 250 71 161 286 847 286 250 585 214
&nbsp 500 443 286 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
26 26 COSTA, LUIZ CESAR 7244 107 71 584 71 407 125 918 936 800 429
&nbsp 357 71 250 161 107 71 71 214 393 143
&nbsp 143 708 107 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
27 21 TRESTINI, DANIEL 5214 143 143 143 107 407 125 0 0 0 0
&nbsp 250 623 429 724 71 143 179 89 321 71
&nbsp 732 443 71 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
28 23 BARRETO, FLAMARION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
&nbsp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
&nbsp 0 0 0 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp Checksums: Task # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
&nbsp 0627 1044 7166 1798 7157 8951 7146 9596 3400 0105
&nbsp 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
&nbsp 8300 5020 5300 7778 4447 9676 8491 9113 2955 3703
&nbsp 21 22 23
&nbsp 2466 8378 7603 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp
&nbsp BFA Scoring Program
&nbsp v16.13.13